Smörjmedel & Omega olja - köp smörjoljor - återförsäljare av fett

Smörjteknik Norden AB
Grundat 1906

 

Distrubitör för Omega Lubricants & Omicron Smörjmedel
högteknologiska spetsprodukter till reparation, underhåll och
produktion åt alla kunder.


Våra starka produkter gör underhållet :
• Effektivare
• Säkrare
• Flexiblare
som utvecklats till att :
• Öka verkningsgraden
• Öka driftsäkerheten
• Öka lönsamheten