En sida fylld av tillsatsprodukter – för bränsle, olja, tätning, kylsystem och rengöring.

 • 101 OMEGA – THE LIQUID CORK 101 OMEGA – THE LIQUID CORK
  • 101 OMEGA – THE LIQUID CORK
  • Tätar läckor i vattenburna kylsystem - kylare, slangar, rör, pump och godssprickor. Smörjer vattenpump. Tätar olika material - bl.a. koppar, stål, järn, gummi, plast, aluminium. Förenlig med alla normala frysskyddsblandningar. Omega 101 omskakas mycket väl innan tillsättning i det varma och cirkulerande vattensystemet. Blandas 1:30 Förpackningar; 1L  250ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 801 OMICRON – RADIATOR CLEANER
  • För rengöring av kylsystemets insida på fordon - inför byte av kylvätska. Kompatibel med alla systemkomponenter och alla typer av kommersiella motorkylvätskor. Vätskan tar aktivt bort olika typer av föroreningar som förekommer i kylsystemet - t.ex. olja, slam, partiklar. pH 9,4—10,6 Användning: Blandas 1:40 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 808 OMICRON – AIR-FILTER CLEANER
  • Ett hög­presterande, lösningsmedelsbaserat rengö­ringsmedel, speciellt utvecklad för grundlig rengöring av skumfilter. Avlägsnar damm, fett, (fil­ter) olja och smuts. Efter rengöring, bör filtret spolas med vatten och torkas. Därefter kan ny behandling med Omicron 308 ”Air-Filter Fluid” utföras. Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L
  • , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 809 OMICRON – PETROL SYSTEM CLEANER
  • Bensintillsats, för att snabbt rengöra hela bränslesystemet. Rekommenderas när du misstänker sämre bensinkvalitet och att motorn tappar effekt. Dagens bensin har kort lagringstid och ten­dens att snabbt förändras, vilket bl.a. resulterar i ineffektiv antändning och förbränning som i sin tur medför dålig effekt. Blandningsförhållande 1:35 - 1:65 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 860 OMICRON – SYSTEM CLEANER
  • Systemrengörare för snabb rengöring av emulsionsbad, inför byte till nytt bad. Rengör från Micro organismer, olja och smuts medan maskinen producerar. Effektiv mot bakterier, mögel och jästsvamp - tar också bort lukt. 1% Omicron 860 i badet som ska bytas, under minst 8 tim. Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
 • 903 OMEGA – BACTERIAL KILLER
  • 903 OMEGA – BACTERIAL KILLER
  • För all diesel liksom annan förbränningsolja. Rengör och smörjer förbränningslinjen. Skyddar och eliminerar svamp och bakteriebildning i hela bränslesystemet. Enkel användning och mycket lönsam. Kan utöver i fordonets bränsletank också tillsättas i ”farmartank”, men tänk då på att tillsätta 903:an först, sedan dieseln – så är blandningsmixen klar direkt – annars får du röra. 1:2000 Diesel  Förebyggande 1:1000 Diesel  Vid bakterieangrepp Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 904 OMEGA – INDUSTRIAL OIL CONCENTRATE
  • Förbättrar alla fabrikats mineralblandbara oljor, som synteter, mineraler och esteroljor. Ger starkare och fetare smörjfilm - på köpet lägre värmeutveckling och längre livslängd, för både smörjmedel och maskinutrustning. Ej till motorer, automatlådor eller våta bromsar. Hydraulik  1:50—1:20 Transmissioner  1:10—1:5 Förpackningar 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 904 OMICRON – INDUSTRIAL OIL
  • Förbättrar alla fabrikats mineralblandbara oljor, som synteter, mineraler och esteroljor. Ger starkare och fetare smörjfilm - på köpet lägre värmeutveckling och längre livslängd, för både smörjmedel och maskinutrustning. Ej till motorer, automatlådor eller våta bromsar. Hydraulik  1:50—1:20 Transmissioner  1:10—1:5 Förpackningar 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
 • 907 OMEGA – ENGINE FLUSH
  • 907 OMEGA – ENGINE FLUSH
  • Rengör nya som gamla motorer samt kompressorer invändigt från smuts, koks, slam, avlagringar och glykol, inför oljebytet – på bara 10 min. Nya oljan slipper därför börja med att ta hand om gammal smuts. Tystar tickande hydrauliska lyftare, samt ökar motorns livslängd. Kör motorn varm, tillsätt Omega 907 i gamla motoroljan, låt gå på tomgång 10 minuter, släpp ur gamla smutsiga oljan, byt filter och tillsätt ny fin motorolja. Blandas 1:15 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , , , ,
  • Läs mer
 • 909 OMEGA – SUPER ENGINE OIL ADDITIVE
 • 917 OMEGA – SEAL SAVER
  • 917 OMEGA – SEAL SAVER
  • Packningsskyddet som tätar och förebygger oljeläckage. Gör hårda gummipackningar, elastiska och följsamma på nytt. Åtgärdar i drift utan stillestånd – samt alla gummipackningar som är på gång. Omega 917 – av många kunder kallad “originalet”. Perfekt till att täta styrväxlar, hydraulik, motorer, växellådor, hypoider – ja, överallt där du har tätningar av svart gummi. Vid läckage 1:30 Förebyggande 1:100-1:50 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 24 x 177 ml 12 x 177 ml  
  • , , , , , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 953 OMICRON – DIESEL BOOSTER CETAN +
  • Sofistikerat additiv som ökar Cetantalet på diesel upp till 6 punkter. Ökad brännbarhet. Extra kraft och effektivitet i både varm och kall temperatur. Förbättrad bränsleekonomi och minskade utsläpp - till följd av effektivare förbränning. Observera att produkten bara påverkar dieselbränslets prestanda och har således inga rengö­rande egenskaper av bränslesystemet - för­utom att förbränningen förbättras (utsläppen minskar). Kompatibel med alla typer av diesel. Diesel 1:200 Förpackningar 1000 L 205 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 954 OMICRON – GASOLINE BOOSTER OCTANE+
  • Ett additiv som ökar bensinens oktan tal. Research Octane Number (Ron-talet) är måttet på bensinens förmåga att motstå självantändning dvs. knackning. Ju högre motstånd mot knackning hos bensi­nen, desto högre oktantal. Vid användning av Omicron 954 kommer motorn reagera snabbare på gaspådrag. Observera att produkten bara förbättrar bensinbränslets prestanda och den har således inga rengö­rande egenskaper av bränslesystemet - för­utom att förbränningen förbättras (utsläppen minskar). Kompatibel med alla typer av bensin. Bensin 1:200 Förpackningar 1000 L 205 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • 991 OMEGA – SUPER OILER
  • 991 OMEGA – SUPER OILER
  • Miljöbränsleförbättraren som smörjer och tätar hela bränslelinjen. Ersätter svavlet i “torrdieseln” och blyet i dagens bensin. Förbränns fullständigt till gas och förbättrar verkningsgraden, så den spar mer än den kostar. Självblandande och blandbar med alla typer av diesel och bensin. Bensin 1:250 Diesel 1:1000 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 992 OMEGA – POWER JET
  • Rengör snabbt & effektivt - insprutare/spridare i bensin och diesel motorer - under drift. Power Jet processen spolar rent och förbränner alla föroreningar till gas. Utmärkt i miljöarbetet då den effektivt optimerar bränsleförbrukningen. I 1:a hand till tunga dieselfordon. Kraftfull - Enkel - Lönsam Förebyggande Diesel     1:2000   (en flaska á 1 liter till 2000 liter diesel) Bensin    1:2000   (en flaska á 1 liter till 2000 liter bensin) Förpackningar 12 x 1 L 6 x 1 L
  • , , , ,
  • Läs mer
 • 992 OMEGA– POWER JET PLUS ”ONESHOT”
  • 992 OMEGA– POWER JET PLUS ”ONESHOT”
  • Rengör snabbt & effektivt - insprutare/spridare i bensin och diesel motorer - under drift. Förstärkt och anpassad för nordiska förhållande - motverkar effektivt fukt/kondens. Kraftfull - Enkel - Lönsam I 1:a hand personbilar och lätta arbetsfordon. Bensin    1:400   (en flaska á 250 ml till 100 liter bränsle) Diesel     1:400   (en flaska á 250 ml till 100 liter bränsle) Förpackningar 12 x 250ml
  • , , , ,
  • Läs mer
×

Kundvagn