• 903 OMEGA – BACTERIAL KILLER
  • 903 OMEGA – BACTERIAL KILLER
  • För all diesel liksom annan förbränningsolja. Rengör och smörjer förbränningslinjen. Skyddar och eliminerar svamp och bakteriebildning i hela bränslesystemet. Enkel användning och mycket lönsam. Kan utöver i fordonets bränsletank också tillsättas i ”farmartank”, men tänk då på att tillsätta 903:an först, sedan dieseln – så är blandningsmixen klar direkt – annars får du röra. 1:2000 Diesel  Förebyggande 1:1000 Diesel  Vid bakterieangrepp Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 953 OMICRON – DIESEL BOOSTER CETAN +
  • Sofistikerat additiv som ökar Cetantalet på diesel upp till 6 punkter. Ökad brännbarhet. Extra kraft och effektivitet i både varm och kall temperatur. Förbättrad bränsleekonomi och minskade utsläpp - till följd av effektivare förbränning. Observera att produkten bara påverkar dieselbränslets prestanda och har således inga rengö­rande egenskaper av bränslesystemet - för­utom att förbränningen förbättras (utsläppen minskar). Kompatibel med alla typer av diesel. Diesel 1:200 Förpackningar 1000 L 205 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 954 OMICRON – GASOLINE BOOSTER OCTANE+
  • Ett additiv som ökar bensinens oktan tal. Research Octane Number (Ron-talet) är måttet på bensinens förmåga att motstå självantändning dvs. knackning. Ju högre motstånd mot knackning hos bensi­nen, desto högre oktantal. Vid användning av Omicron 954 kommer motorn reagera snabbare på gaspådrag. Observera att produkten bara förbättrar bensinbränslets prestanda och den har således inga rengö­rande egenskaper av bränslesystemet - för­utom att förbränningen förbättras (utsläppen minskar). Kompatibel med alla typer av bensin. Bensin 1:200 Förpackningar 1000 L 205 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , ,
  • Läs mer
 • 991 OMEGA – SUPER OILER
  • 991 OMEGA – SUPER OILER
  • Miljöbränsleförbättraren som smörjer och tätar hela bränslelinjen. Ersätter svavlet i “torrdieseln” och blyet i dagens bensin. Förbränns fullständigt till gas och förbättrar verkningsgraden, så den spar mer än den kostar. Självblandande och blandbar med alla typer av diesel och bensin. Bensin 1:250 Diesel 1:1000 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • , , , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 992 OMEGA – POWER JET
  • Rengör snabbt & effektivt - insprutare/spridare i bensin och diesel motorer - under drift. Power Jet processen spolar rent och förbränner alla föroreningar till gas. Utmärkt i miljöarbetet då den effektivt optimerar bränsleförbrukningen. I 1:a hand till tunga dieselfordon. Kraftfull - Enkel - Lönsam Förebyggande Diesel     1:2000   (en flaska á 1 liter till 2000 liter diesel) Bensin    1:2000   (en flaska á 1 liter till 2000 liter bensin) Förpackningar 12 x 1 L 6 x 1 L
  • , , , ,
  • Läs mer
 • 992 OMEGA– POWER JET PLUS ”ONESHOT”
  • 992 OMEGA– POWER JET PLUS ”ONESHOT”
  • Rengör snabbt & effektivt - insprutare/spridare i bensin och diesel motorer - under drift. Förstärkt och anpassad för nordiska förhållande - motverkar effektivt fukt/kondens. Kraftfull - Enkel - Lönsam I 1:a hand personbilar och lätta arbetsfordon. Bensin    1:400   (en flaska á 250 ml till 100 liter bränsle) Diesel     1:400   (en flaska á 250 ml till 100 liter bränsle) Förpackningar 12 x 250ml
  • , , , ,
  • Läs mer
×

Kundvagn