För hydrauloljor gäller egna krav, i principskall de bara överföra tryck i ett slutet system. Så långt allt väl – sen tillkommer en del maskinspecifika krav.

Det kan vara skogsmaskinen som skall köras med biologiskt nedbrytbar olja, eller ett system som kräver zinkfri olja, eller möjligen flamsäker.

Vad än din användning och maskin ställer för krav på oljan så hittar du den säkerligen i vårt sortiment.

  • 407 OMICRON – BIO SYNTHETIC HEESS
   Läs mer
   • , , , , ,
   • 407 OMICRON – BIO SYNTHETIC HEESS
   • Hydraulolja baserad på syntetisk, lätt nedbrytbar ester. Miljövänliga tillsatser för utmärkt oxidationsstabilitet. Att användas över­allt där det finns risk för att hydraulik vätska läcker ut i marken eller avloppsvatten. Detta inkluderar allt arbete i eller nära områden med vatten rening eller skyddsvatten områ­den eller andra känsliga ytvattenområden. Blauer Engel RAL-UZ 79 Eropean Ecolabel (ISO VG 32 & 46) SP-listan (RISE) (ISO VG 46) ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L 
  • 412 OMICRON – HYDRA NON ZINK
   Läs mer
   • , , ,
   • 412 OMICRON – HYDRA NON ZINK
   • Zinkfri hydraulolja bestående av mineraloljebaserad basolja, samt högpreste­rande additiv. Produkten är askfri, zink-fri och har starkt renande egenskaper. Kan använ­das i system med brons eller silver pläterade komponenter. OBS att vid byte från zinkbaserad olja till Omicron 412 Hydra Non Zink olja bör systemet spolas och rengöras innan påfyllning. DIN 51524 part 3 (HLPD), Vickers I-286-S/I-2952-S ISO VG 15 ISO VG 32 ISO VG 46 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • 412 OMICRON – SUPER HYDRAULIC PAW
   Läs mer
   • , , , , ,
   • 412 OMICRON – SUPER HYDRAULIC PAW
   • Hydraulolja tillhörande grup­pen ”Hydraulic anti-wear oil” och speciellt utvecklat för riktigt bred användning. Den sofistikerade oljeblandningen separe­rar såväl luft som vatten snabbt och har extra kraftiga skumdämpare – samt stark hydrolytisk och termisk stabilitet. Reduce­rar pumpslitage till ett minimum och därför extra lång livslängd för utrustningen. Även lämplig för smörjning av vakuum­pumpar och andra maskiner med cirkulerande olja. ISO VG 10 ISO VG 15 ISO VG 22 ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 ISO VG 100 ISO VG 150 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • 612 OMEGA – UNIVERSAL LUBRICANT & HYDRAULIC OIL
   Läs mer
   • , , , , ,
   • 612 OMEGA – UNIVERSAL LUBRICANT & HYDRAULIC OIL
   • Högteknologisk maskin- & hydraulolja. Vattenresistent, nollskummande, med stor värme- o trycktålighet. Samtidigt mild mot packningar och känsliga metaller. Perfekt i transmissioner där EP-olja ej rekommenderas. Kan med fördel användas i hydraulik med högre varvtal än 1800 rpm eller tryck överstigande 250 bar. Maximal flexibilitet. API GL-1 ISO VG 15    (SAE 5) ISO VG 32    (SAE 10) ISO VG 68    (SAE 20) ISO VG 100  (SAE 30) ISO VG 150  (SAE 40) Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • 699 OMICRON – J&C
   Läs mer
   • , , ,
   • 699 OMICRON – J&C
   • ATF olja framtagen för Jeep och Chrysler automatlådor. Oljan har mycket speciella friktionsegenskaper och skall därför bara användas i ATF lådor från Jeep och Chrysler. Rekommen­deras särskilt vid påfyllning eller påfyllning efter reparation/översyn av Chrysler auto­matiska växellådor där ATF +3 och ATF 4 föreskrivs. Syntet SAE 0w-20 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L