Bearbetning förekommer i olka former, skärande som svarvning och fräsning eller dragande bearbetning.

Olika material och bearbetningsmetoder kräver så klart sina speciella tillsatsmedel för kylning och smörjning. Den kladdiga aluminiumen har sina preferenser och det hårda rostfria sina.