Fett och olja – vad är egentligen skillnaden..

Ja att ett fett är tjockt och kladdigt är väl den allmänna uppfatningen – men varför ?

fettet kan delas upp i tre delar:

  • Basolja – ca: 80-90%

  • Förtjockningsmedel ca: 10%

  • Additiv / tillsatser ca: 5%

Grundfunktionen kan sägas vara att fettet skall kunna smörja och göra nytta där en olja inte skulle kunna stanna kvar på smörjplatsen. Alltså lämpar sig fetter ofta i såväl rullager som glidlager och bussningar, en extra funktion i ett fett är att täta – för att hålla elementen ute – som smuts och vatten.

Vajerfett skall krypa in och smörja mella kardelerna så inte vajern nöts p.g.a. friktion inom själva vajern, alltså skall fettet vara relativt tunt och motståndskrafitgt mot såväl väta som nötning. Ungefär samma betingelser gäller kedjefetter, god inträngningsförmåga och kapacitet att stanna på smörjstället.