TILLSATSER för bränsle olja och vattensystem

En olja eller ett bränsle gör sitt jobb utifrån de förutsättningar den själv tillför, men också utifrån en del yttre faktorer. Det kan vara t.ex. kontaminering i form av smuts, vatten, bakterietillväxt eller andra beläggningar. Men även slitage, hård belastning, uttorkning m.m. är faktorer som spelar in på funktionen.

Därför samlar vi här produkter som alla är till för att på sitt eget speciella sätt hjälpa att förbättra förutsättningarna oavsett om det är ett bränslesystem, oljesystem eller vatten(kyl) -system.

  • 101 OMEGA – THE LIQUID CORK
   Läs mer
   • , , , ,
   • 101 OMEGA – THE LIQUID CORK
   • Tätar läckor i vattenburna kylsystem - kylare, slangar, rör, pump och godssprickor. Smörjer vattenpump. Tätar olika material - bl.a. koppar, stål, järn, gummi, plast, aluminium. Förenlig med alla normala frysskyddsblandningar. Omega 101 omskakas mycket väl innan tillsättning i det varma och cirkulerande vattensystemet. Blandas 1:30 Förpackningar; 1L  250ml
  • 801 OMICRON – RADIATOR CLEANER
   Läs mer
   • , ,
   • 801 OMICRON – RADIATOR CLEANER
   • För rengöring av kylsystemets insida på fordon - inför byte av kylvätska. Kompatibel med alla systemkomponenter och alla typer av kommersiella motorkylvätskor. Vätskan tar aktivt bort olika typer av föroreningar som förekommer i kylsystemet - t.ex. olja, slam, partiklar. pH 9,4—10,6 Användning: Blandas 1:40 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 808 OMICRON – AIR-FILTER CLEANER
   Läs mer
   • , , ,
   • 808 OMICRON – AIR-FILTER CLEANER
   • Ett hög­presterande, lösningsmedelsbaserat rengö­ringsmedel, speciellt utvecklad för grundlig rengöring av skumfilter. Avlägsnar damm, fett, (fil­ter) olja och smuts. Efter rengöring, bör filtret spolas med vatten och torkas. Därefter kan ny behandling med Omicron 308 ”Air-Filter Fluid” utföras. Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L
  • 809 OMICRON – PETROL SYSTEM CLEANER
   Läs mer
   • , , , ,
   • 809 OMICRON – PETROL SYSTEM CLEANER
   • Bensintillsats, för att snabbt rengöra hela bränslesystemet. Rekommenderas när du misstänker sämre bensinkvalitet och att motorn tappar effekt. Dagens bensin har kort lagringstid och ten­dens att snabbt förändras, vilket bl.a. resulterar i ineffektiv antändning och förbränning som i sin tur medför dålig effekt. Blandningsförhållande 1:35 - 1:65 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 860 OMICRON – SYSTEM CLEANER
   Läs mer
   • , ,
   • 860 OMICRON – SYSTEM CLEANER
   • Systemrengörare för snabb rengöring av emulsionsbad, inför byte till nytt bad. Rengör från Micro organismer, olja och smuts medan maskinen producerar. Effektiv mot bakterier, mögel och jästsvamp - tar också bort lukt. 1% Omicron 860 i badet som ska bytas, under minst 8 tim. Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L
  • 903 OMEGA – BACTERIAL KILLER
   Läs mer
   • , , , , ,
   • 903 OMEGA – BACTERIAL KILLER
   • För all diesel liksom annan förbränningsolja. Rengör och smörjer förbränningslinjen. Skyddar och eliminerar svamp och bakteriebildning i hela bränslesystemet. Enkel användning och mycket lönsam. Kan utöver i fordonets bränsletank också tillsättas i ”farmartank”, men tänk då på att tillsätta 903:an först, sedan dieseln – så är blandningsmixen klar direkt – annars får du röra. 1:2000 Diesel  Förebyggande 1:1000 Diesel  Vid bakterieangrepp Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 904 OMEGA – INDUSTRIAL OIL CONCENTRATE
   Läs mer
   • , , , ,
   • 904 OMEGA – INDUSTRIAL OIL CONCENTRATE
   • Förbättrar alla fabrikats mineralblandbara oljor, som synteter, mineraler och esteroljor. Ger starkare och fetare smörjfilm - på köpet lägre värmeutveckling och längre livslängd, för både smörjmedel och maskinutrustning. Ej till motorer, automatlådor eller våta bromsar. Hydraulik  1:50—1:20 Transmissioner  1:10—1:5 Förpackningar 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 904 OMICRON – INDUSTRIAL OIL
   Läs mer
   • , , , ,
   • 904 OMICRON – INDUSTRIAL OIL
   • Förbättrar alla fabrikats mineralblandbara oljor, som synteter, mineraler och esteroljor. Ger starkare och fetare smörjfilm - på köpet lägre värmeutveckling och längre livslängd, för både smörjmedel och maskinutrustning. Ej till motorer, automatlådor eller våta bromsar. Hydraulik  1:50—1:20 Transmissioner  1:10—1:5 Förpackningar 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 907 OMEGA – ENGINE FLUSH
   Läs mer
   • , , , , , ,
   • 907 OMEGA – ENGINE FLUSH
   • Rengör nya som gamla motorer samt kompressorer invändigt från smuts, koks, slam, avlagringar och glykol, inför oljebytet – på bara 10 min. Nya oljan slipper därför börja med att ta hand om gammal smuts. Tystar tickande hydrauliska lyftare, samt ökar motorns livslängd. Kör motorn varm, tillsätt Omega 907 i gamla motoroljan, låt gå på tomgång 10 minuter, släpp ur gamla smutsiga oljan, byt filter och tillsätt ny fin motorolja. Blandas 1:15 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 917 OMEGA – SEAL SAVER
   Läs mer
   • , , , , , , , ,
   • 917 OMEGA – SEAL SAVER
   • Packningsskyddet som tätar och förebygger oljeläckage. Gör hårda gummipackningar, elastiska och följsamma på nytt. Åtgärdar i drift utan stillestånd – samt alla gummipackningar som är på gång. Omega 917 – av många kunder kallad “originalet”. Perfekt till att täta styrväxlar, hydraulik, motorer, växellådor, hypoider – ja, överallt där du har tätningar av svart gummi. Vid läckage 1:30 Förebyggande 1:100-1:50 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 24 x 177 ml 12 x 177 ml  
  • 953 OMICRON – DIESEL BOOSTER CETAN +
   Läs mer
   • , , , , ,
   • 953 OMICRON – DIESEL BOOSTER CETAN +
   • Sofistikerat additiv som ökar Cetantalet på diesel upp till 6 punkter. Ökad brännbarhet. Extra kraft och effektivitet i både varm och kall temperatur. Förbättrad bränsleekonomi och minskade utsläpp - till följd av effektivare förbränning. Observera att produkten bara påverkar dieselbränslets prestanda och har således inga rengö­rande egenskaper av bränslesystemet - för­utom att förbränningen förbättras (utsläppen minskar). Kompatibel med alla typer av diesel. Diesel 1:200 Förpackningar 1000 L 205 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 954 OMICRON – GASOLINE BOOSTER OCTANE+
   Läs mer
   • , , , , ,
   • 954 OMICRON – GASOLINE BOOSTER OCTANE+
   • Ett additiv som ökar bensinens oktan tal. Research Octane Number (Ron-talet) är måttet på bensinens förmåga att motstå självantändning dvs. knackning. Ju högre motstånd mot knackning hos bensi­nen, desto högre oktantal. Vid användning av Omicron 954 kommer motorn reagera snabbare på gaspådrag. Observera att produkten bara förbättrar bensinbränslets prestanda och den har således inga rengö­rande egenskaper av bränslesystemet - för­utom att förbränningen förbättras (utsläppen minskar). Kompatibel med alla typer av bensin. Bensin 1:200 Förpackningar 1000 L 205 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 991 OMEGA – SUPER OILER
   Läs mer
   • , , , , ,
   • 991 OMEGA – SUPER OILER
   • Miljöbränsleförbättraren som smörjer och tätar hela bränslelinjen. Ersätter svavlet i “torrdieseln” och blyet i dagens bensin. Förbränns fullständigt till gas och förbättrar verkningsgraden, så den spar mer än den kostar. Självblandande och blandbar med alla typer av diesel och bensin. Bensin 1:250 Diesel 1:1000 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 992 OMEGA – POWER JET
   Läs mer
   • , , , ,
   • 992 OMEGA – POWER JET
   • Rengör snabbt & effektivt - insprutare/spridare i bensin och diesel motorer - under drift. Power Jet processen spolar rent och förbränner alla föroreningar till gas. Utmärkt i miljöarbetet då den effektivt optimerar bränsleförbrukningen. I 1:a hand till tunga dieselfordon. Kraftfull - Enkel - Lönsam Förebyggande Diesel     1:2000   (en flaska á 1 liter till 2000 liter diesel) Bensin    1:2000   (en flaska á 1 liter till 2000 liter bensin) Förpackningar 12 x 1 L 6 x 1 L