För att kunna ge en maskin optimala arbetsförhållanden så krävs smörjmedel av god kvalitet, men också att resterna av gamla smörjmedel och eventuell smuts avlägsnas i samband med oljebyte.

Även ett bränslesystem behöver en städning med jämna mellanrum, bränslen fäller ut hats som fastnar i ledningar och pump. En bra rengörare som löser upp och tar med sig föroreningarna är då på sin plats.

  • 801 OMICRON – RADIATOR CLEANER
   Läs mer
   • , ,
   • 801 OMICRON – RADIATOR CLEANER
   • För rengöring av kylsystemets insida på fordon - inför byte av kylvätska. Kompatibel med alla systemkomponenter och alla typer av kommersiella motorkylvätskor. Vätskan tar aktivt bort olika typer av föroreningar som förekommer i kylsystemet - t.ex. olja, slam, partiklar. pH 9,4—10,6 Användning: Blandas 1:40 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 808 OMICRON – AIR-FILTER CLEANER
   Läs mer
   • , , ,
   • 808 OMICRON – AIR-FILTER CLEANER
   • Ett hög­presterande, lösningsmedelsbaserat rengö­ringsmedel, speciellt utvecklad för grundlig rengöring av skumfilter. Avlägsnar damm, fett, (fil­ter) olja och smuts. Efter rengöring, bör filtret spolas med vatten och torkas. Därefter kan ny behandling med Omicron 308 ”Air-Filter Fluid” utföras. Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L
  • 809 OMICRON – PETROL SYSTEM CLEANER
   Läs mer
   • , , , ,
   • 809 OMICRON – PETROL SYSTEM CLEANER
   • Bensintillsats, för att snabbt rengöra hela bränslesystemet. Rekommenderas när du misstänker sämre bensinkvalitet och att motorn tappar effekt. Dagens bensin har kort lagringstid och ten­dens att snabbt förändras, vilket bl.a. resulterar i ineffektiv antändning och förbränning som i sin tur medför dålig effekt. Blandningsförhållande 1:35 - 1:65 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 860 OMICRON – SYSTEM CLEANER
   Läs mer
   • , ,
   • 860 OMICRON – SYSTEM CLEANER
   • Systemrengörare för snabb rengöring av emulsionsbad, inför byte till nytt bad. Rengör från Micro organismer, olja och smuts medan maskinen producerar. Effektiv mot bakterier, mögel och jästsvamp - tar också bort lukt. 1% Omicron 860 i badet som ska bytas, under minst 8 tim. Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L
  • 903 OMEGA – BACTERIAL KILLER
   Läs mer
   • , , , , ,
   • 903 OMEGA – BACTERIAL KILLER
   • För all diesel liksom annan förbränningsolja. Rengör och smörjer förbränningslinjen. Skyddar och eliminerar svamp och bakteriebildning i hela bränslesystemet. Enkel användning och mycket lönsam. Kan utöver i fordonets bränsletank också tillsättas i ”farmartank”, men tänk då på att tillsätta 903:an först, sedan dieseln – så är blandningsmixen klar direkt – annars får du röra. 1:2000 Diesel  Förebyggande 1:1000 Diesel  Vid bakterieangrepp Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml
  • 907 OMEGA – ENGINE FLUSH
   Läs mer
   • , , , , , ,
   • 907 OMEGA – ENGINE FLUSH
   • Rengör nya som gamla motorer samt kompressorer invändigt från smuts, koks, slam, avlagringar och glykol, inför oljebytet – på bara 10 min. Nya oljan slipper därför börja med att ta hand om gammal smuts. Tystar tickande hydrauliska lyftare, samt ökar motorns livslängd. Kör motorn varm, tillsätt Omega 907 i gamla motoroljan, låt gå på tomgång 10 minuter, släpp ur gamla smutsiga oljan, byt filter och tillsätt ny fin motorolja. Blandas 1:15 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L 12 x 250 ml