FÖRETAGET

Smörjteknik grundades den 11:e november 1906 på adress Stora Nygatan 38 (gamla stan) Stockholm och företagets namn var initialt Aktiebolaget Älta Torffabriker, med torvbrytning som verksamhet.
Under mitten av 1900-talet övergick verksamheten successivt till entreprenad- och åkeriverksamhet, parallellt med att torvtäkterna avyttrades till förmån för utbyggnaden av Stockholms södra förorter. Vid övergången till smörjmedel distribution 1988 ändrades hemvistet till Upplands Väsby, för att sommaren 2007 flyttas till Gävle. Här finns idag lager och huvudkontor, med tillhörande kundcenter för order, support och utbildning. Alltsammans i moderna och ändamålsenliga lokaler.
Gävles geografiska läge är också viktigt, då vi med anlitade speditörer når de flesta av alla våra kunder – redan nästkommande vardag.

SÄLJET

Smörjteknik är ett B2B företag och våra kunder återfinns i alla tänkbara branscher där man smörjer någonting – stort, smått, kallt, varmt, hett, kliniskt, skitigt, fuktigt, torrt, hårt, mjukt m.m. Vår typiska kund är användare av smörjmedel. Undantaget några grossister, samt återförsäljare – vanligtvis biltillbehörsbutiker som genom egna nätverk når privatpersoner och mindre verkstäder exempelvis. Alltsammans uppbackat med Hemsida, Facebook, Instagram (och en kommande Web-shop).

KVALITÉN

Smörjteknik prioriterar kvalitet, kunskap och service – därför gör vi vårt yttersta för att med duktiga utesäljare serva kunderna var helst de är verksamma och för att ständigt förbättra oss inom tribologins värld, samt produktmässigt utvecklas, bedrivs löpande utbildningar för vår personal. En typ av utbildning som också efterfrågats av våra kunder – och sedan en tid erbjuder vi, samt levererar – kundanpassade utbildningar.

PRODUKTERNA

Att Smörjteknik förfogar över flertalet så kallade ”originalprodukter” är vi mycket stolta över – och bli inte förvånad om du hör konkurrenter säga: ”Vi har produkter jämförbara med Smörjtekniks, men till ett lägre pris” – varpå kunder frågor oss, hur det kan vara möjligt? ...och faktum är att vi ställer oss samma fråga. Att ”kopior” ens skulle komma i närheten kvalitetsmässigt är sällsynt – också i vår bransch ...men vi tackar så hjärtligt för reklamen och fortsätter stolt vara exklusiv distributör för våra kvalitetsledande varumärken, Omega- & Omicron Lubricants.

VARUMÄRKEN

Omega – är ett Australienskt företag, ägt av Amerikanska ITW, med tillverkning främst i Australien och USA, samt försäljningskontor och lager i Seoul, Sydkorea. Distributionen är världsomspännande och år 2015 firade Omega 50 år, som ett av världens främsta smörjmedelsbolag – i segmentet ”Super High Quality Products”. 

Omicron – är Smörjtekniks eget varumärke, etablerat 2003 och framtaget i egen regi. Till att börja med som komplement, men under årens lopp, utvecklat till att vara vårt andra ”Premium” varumärke. Till vår hjälp anlitas några av världens främsta smörmedelstillverkare i bl.a. USA, Asien och Europa. Inte styrt av någon speciell prisbild, utan för att vi på Smörjteknik anser dem vara kvalitetsmässigt bäst.​

VISION

Ett företag med nöjda och återkommande kunder drivet av medarbetarnas kunskap, ambition och delegerat ansvar samt genomsyrat av ett högt teknologiskt innehåll och kännetecknas av ständiga förbättringar baserat genom utbildning, samarbete samt kontinuitet.

FÖRETAGSIDÉ

Smörjteknik är ett nära företag med återkommande kunder. Vår styrka är kunskap och högteknologiska lösningar inom området förebyggande underhåll.

TILL SIST

Produktmässigt: …är vår ambition att alltid erbjuda kunden de bästa förutsättningarna att nedbringa smörjmedelsrelaterade driftstörningar.
Kundmässigt: …är det Smörjtekniks målsättning att alla våra kunder skall känna trygghet och stabilitet, i en sund och långvarig affärsrelation.

Välkommen till Smörjteknik

×

Kundvagn