För att täta krävs en anpassad produkt för ändamålet. Vad vi kan erbjuda är väldigt olika produkter som var och en gör ett utmärkt jobb inom sitt område. Kategorin innefattar tätningar för gummipackningar i oljesystem, kylsystemtätning m.m.

Var nog att läsa på förpackningen om dosering vid användande – mer är inte alltid bättre.