För en bra kontroll över härdningsprocessen används med för del en härdolja. Olja ger enorma fördela mot vattenhaltiga medel i fråga om jämnhet i värmeavledning, bla. tack vare mindre ångbildning i kontakt med ämnet.

 

  • 455 OMICRON – QUENCH OIL 100
   Läs mer
   • ,
   • 455 OMICRON – QUENCH OIL 100
   • Mineralol­jebaserat nedkylnings-medium för värmebe­handling, med en brant effek­tiv nedkylning. Kan utnytt­jas för alla värmebehandlingar, där extremt korta cool-down tider och hög stabilitet krävs. Idealisk för termisk behandling av låglegerade material, stag, vevaxlar, krängningshämmare och an­dra komponenter tillverkade av värmebehandlingsbara stål, bygg- och verktygsstål. ISO VG 42 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L