Vart fordon har sina behov av smörjmedel, med behoven följer kravspecifikationer, vilka minst måste uppfyllas eller helst överstigas.

Bland Transmissionsoljor för lätta fordon hittar du en lång rad med oljor som är lämpade just för lättare fordon, personbilar och lätta transportbilar.

Kika runt bland oljorna eller använd sökfunktionen för att hitta rätt sorts olja utifrån fordonstillverkarens specifikationer