• Platshållarbild
  • 457 OMICRON – SUPER HIGH PERFORMANCE ENGINE OIL – S.H.P.D.
  • Sofistikerad motorolja, ut­vecklad enligt senaste oljeförbrukning och avgasutsläpp normer. Oljan uppfyller flertalet gällande kvalitetskrav för europeiska, ameri­kanska och japanska diesel-och bensin oljor. Speciellt lämplig för tunga dieselmotorer, men kan också tillämpas i bensin, gasol och lätta dieselmotorer, med eller utan turbo och/eller katalysator och/eller common rail. Överträffar mängder av fordons specifikationer, bl.a. följande… API SL, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF ACEA A3/B4, E3/E5 (02), E7 (08) SAE 15w-40 SAE 20w-50 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
 • Platshållarbild
 • Platshållarbild
  • 631 OMICRON – PERFORMANCE LONG LIFE ENGINE OIL
  • Motorolja till i 1:a hand ”lätta fordon”. Synte­tisk Long Life olja lämplig för an­vändning i bensin-, gasol- och dieselmotorer, med och utan turbo. Lämplig också för längre byte­sintervaller i VW (upp till 30 000 km för bensin och 50 000 km för dieselmotorer). Liksom många av Volvos se­nare motorer. Denna olja är inte lämplig för vissa Audi modeller med turboladdade bensinmotorer som kräver VW 503,01. API SJ/CF; ACEA A1/B1, A5/B5 (08), B4 (98) VW 503,00, 506,00, 506,01 SAE 0w-30 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 631 OMICRON – EXQUISITE LONG LIFE SYNTHETIC ENGINE OIL
  • Motorolja till i 1:a hand ”lätta fordon”.  Syntetisk bränslebesparande olja för lång livslängd, främst till Ford och Jaguar. Utveck­lad för bensin, gasol-och dieselmotorer i de flesta Ford personbilar och lätta nyttofordon från och med 2012, samt vissa Jaguar-mo­deller. Den suveräna motoroljan kan även användas för alla tidigare modeller som före­skrivs Ford WSS-M2C-912A och 913A/B/C. Motoroljan är av lågfriktionstyp med extra bränsle besparande egenskaper. ACEA A5/B5 (10), A1/B1 (10) SAE 5w-30 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 631 OMICRON – PREMIUM SYNTHETIC ENGINE OIL
  • Motorolja till i 1:a hand ”lätta fordon”. Syntetisk Long Life olja baserad på mid SAPS teknik. Att användas i bilar utrustade med katalysator, turbo och direkt insprutningssystem som saknar partikelfilter, där API SN (- RC) (samt SJ, SL är föreskrivet. Dessutom kompatibel med bensin bränslen innehållande upp till 85 % etanol (E85). Lämplig till flera moderna hybridbilar från Lexus, Toyota och Honda. SAE 0w-20 SAE 0w-30 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 631 OMICRON – SOVEREIGN LONG LIFE SYNHTETIC ENGINE OIL
  • Motorolja till i 1:a hand ”lätta fordon”. Syntetisk mid SAPS:s olja för bensin- och dieselmotorer i personbilar och lätta kommersiella fordon. Tillverkad med MTX tillsatser och ger extremt högt skydd vid förlängda bytesinter­valler. Rekommenderas för Euro-4 bilar från Opel, Mercedes Benz med partikelfilter för att förhindra filterblockering. På grund av det­ta har Sovereign Longlife Synthetic lågt sulfa­taska innehåll och även låga halter av fosfor och svavel (så kallade ”mid SAPS” teknik). För aktuella specifikationer, se tekniskt datablad. SAE 5w-30 SAE 5w-40 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
 • Platshållarbild
  • 631 OMICRON – SUPER LIGHT SYNTHETIC ENGINE OIL
  • Motorolja till i 1:a hand ”lätta fordon”. Syntetisk olja lämplig för an­vändning i bensin-, gasol- och dieselmotorer, med och utan turbo – även motorer utrus­tade med efterbehandlingssystem, som dieselpartikelfilter för Euro IV. Speciellt utvecklad för personbilar och skåpbilar tillverkas av VAG-koncernen (Volkswagen, Audi, Seat och Skoda). Denna olja är inte lämplig för R5 och diesel­motorer V10, för dessa motorer kräver VW 506,01 specifikation. ACEA A3/B4 (07), C2, C3 (10) VW 504.00/507.00 & alla VW från 2007 SAE 5w-30 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 631 OMICRON – SYNTHETIC LONG LIFE ENGINE OIL
  • Motorolja till i 1:a hand ”lätta fordon”. Syntetisk olja för bensin-och die­selmotorer i personbilar och lätta kommersi­ella fordon, utrustade med katalysator, turbo och direkt bränsleinsprutning. Tillverka­d med nyutvecklade MXS-tillsatser som ger mycket högt skydd under längre bytesin­tervaller. Rekommenderas särskilt för Euro-4 bilar där ACEA C4 är föreskrivet, för att för­hindra igensättning av partikel filter. Oljan har lågt sulfa­taska innehåll och även låga halter av fosfor och svavel (så kallade ”mid-SAPS” teknik). ACEA A3/B4 (07) ACEA C3, C4 (08) SAE 5w-30 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 631 OMICRON – ULTRA LIGHT SYNTHETIC ENGINE OIL – LOW SAPS
  • Motorolja till i 1:a hand ”lätta fordon”. Syntetisk olja för bensin-och die­selmotorer i personbilar och lätta kommersi­ella fordon, där bränslebesparande motorolja är föreskrivet (ACEA C1) och utvecklad med ”State of the Art” tillsatser. Mycket hög skyddsnivå under längre bytesintervaller. Rekommenderas sär­skilt för Euro-4 bilar med partikelfilter. Lågt sulfatiskt innehåll med låga halter av fosfor och svavel (s.k. ”Low SAPS” teknik). Till Ford motorer som föreskriver Ford M2C-934A specifikation samt Mazda och Volvo motorer där ”låg-SAPS” motor­olja är föreskriven. ACEA A5/B5, C1, C2; SAE 5w-30 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 631 OMICRON – VCC SYNHTETIC LONG LIFE ENGINE OIL
  • Motorolja till i 1:a hand ”lätta fordon”. Syntetisk olja med bränslebesparande Low SAPS teknik och lång livslängd. Speciellt utvecklad för de senaste Volvomoto­rerna. Extra bränslesparande egenskaper och tillå­ter långa bytesintervaller (upp till 30.000 km) för de senaste modellerna (>2013) av Volvo D4, T5 och T6 för modellerna S60, V40, V60, XC60, V70, XC70 , XC90 och S80 och den uppnår kravet på bränsleekonomi prestanda enl. ACEA A1/B1 (12); Volvo VCC RBS0-2AE SAE 0w-20 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
 • Platshållarbild
  • 756 OMICRON – SYNTHETIC ALL FLEET LONG LIFE ENGINE OIL
  • Motorolja till i 1:a hand ”tunga fordon”. Syntetisk All Fleet Long Life motorolja. Uppfyller och överträffar många OEM specifikationer för hård drift och därmed perfekt för en blandad fordonspark.  Oljan är också utmärkt i bensin, ga­sol och lätt laddade dieselmotorer, med eller utan turbo och/eller med katalysator och/eller common rail-system. Känd för låg bränsleförbrukning och hög drift ekonomi. Syntet API  SL/CI-4 plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF ACEA  A3/B4 och E7 (08) EURO  2, 3, 4 & 5 SAE 10w-40 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L
  • , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 757 OMEGA – SUPER LONG LIFE
  • Motorolja till i 1:a hand ”tunga fordon”. Omega klassiker i tunga klassen, byggd på högpresterande paraffinbas och superavancerade additivpaket. Uppfyller och överträffar senaste motorolje- och avgasföreskrifter för flertalet tunga fordonsverkare World Wide. Minimalt slitage även under svår drift. ACEA E9-08 E7-04 API CJ-4 CJ-4 Plus Volvo VDS-4 SAE 15w-40 SAE 20w-50 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L
  • , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 757 OMICRON – LONG LIFE POWER ENGINE OIL
  • Motorolja till i 1:a hand ”tunga fordon”. Speciellt lämplig för hårt belastade dieselmo­torer. Slitaget begränsas till ett minimum, även under svåra arbetsförhållanden, så kvaliteten på Omicron 757 Long Life Power Engine Oil är garanterad under hela oljebytes intervall - oavsett typ av motor. Syntet ACEA E9 (08) E7 (08) API CJ-4/CI-4+/CI-4 SM/CF Volvo VDS-4 SAE 15w-40 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L  
  • , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 777 OMEGA – RACING COMP
  • Motorolja till i 1:a hand ”Racing”. Utvecklad för extremt hård tävlingsdrift i muskel motorer. Även för bränslen som Metanol, Nitrometan och Gasblandningar. Mycket kraftig kylförmåga och levererar en fet, närapå helt gasblåsfri smörjning. API SM/CF SAE 50 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L  
  • , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 778 OMEGA – SYNTHETIC TYPE II
  • Motorolja för "riktigt hårda tag". Tål värme upp till och över 325oC. Speciellt för racing och verkligt genuina motorentusiaster. Bättre drift ekonomi och högre kapitalutnyttjande - en riktig syntklassiker. Syntet API SM, SL/CF ACEA A3/B3/B4 SAE 10w-60 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L  
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 779 OMICRON – RC SYNTHETIC ENGINE OIL – RACING
  • Motorolja till i 1:a hand ”Racing”. Ultramodern typ av olja och det speciella additivpaketet gör oljan extremt lämplig för mängder av racing drift. Ger snabb och stabil oljefilm, utvecklad att skyd­da alla rörliga delar mot slitage, även under de mest krävande förhållanden. Minskar avlagringar, slitage och möjliggör högre kraftuttag. Oljan ger utmärkt korrosionsskydd, medan slitaget reduceras till ett minimum samtidigt som viskositeten är stabil. Syntet ACEA A3/B4 (08) API SM, SL/CF VW 500.00/505.00 MB 229.1 Porsche A40 Fiat 9.55535-H3 SAE 10w-60 Förpackningar 1000 L 210 L 60 L 20 L 12 x 1 L 6 x 1 L  
  • , , ,
  • Läs mer
×

Kundvagn