• Platshållarbild
  • 413 OMICRON – SUPER AIR COMPRESSOR OIL
  • Askfri kompressorolja, dessutom användbar som hydraulolja. Bra antislitegenskaper och utmärkt oxidationsstabilitet. Vatten separeras snabbt, som en extra säkerhet mot filterblockering. Kan användas i mobila och stationära kompres­sorer (centrifugal, kolv, roterande skruv, la­mellkompressorer). Hög motståndskraft mot skumning och säker för tätningsmaterial. ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 ISO VG 100 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 588 OMICRON – FG BLOWER OIL – SYNTHETIC
  • Blåsmaskinolja för alla typer av rote­rande lob i kompressorer/fläktar. Fullt kompatibel med pack­ningar och tätningar – samt blandbar med mineraloljor. Produkten har utmärkta antikorrosionsegen­skaper och förhindrar bildande av avlag­ringar. Därför kan oljan användas vid förlängda bytesintervaller. NSF-H1 ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 460 Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • , , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
 • Platshållarbild
  • 611 OMEGA – SUPERIOR REFRIGERATION OIL
  • Frys- & värmepumpolja med mycket god tätförmåga mot gasförluster. Utvecklad för lång livslängd under mycket hårda förhållanden. Absolut vax och vattenfri. Maxad driftsäkerhet och hög lönsamhet. Utmärkt även som hydraulolja vid extremt låg temperatur. ISO VG 68  (SAE 20) Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 613 OMEGA – SUPERIOR AIR COMPRESSOR AND VACUUMPUMP OIL
  • Perfekta valet till alla typer av kompressorer, samt vakum pumpar. Optimalt smörjande och tätande oljefilm. Minimerar underhålls och driftskostnader. Kan med fördel användas i system med tryck överstigande 250 bar, t.o.m. i sura som alkaliska miljöer, långvarigt. ISO VG 32    (SAE 10) ISO VG 68    (SAE 20) ISO VG 100  (SAE 30) ISO VG 150  (SAE 40) Förpackningar; 1000L  210L  60L  20L  1L
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
  • 614 OMICRON – SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
  • Kompressorolja baserad på PAO bas och utvecklad speciellt för smörjning av roterande oljekylda kompressorer, inklusive lamell kompres­sorer, kolvkompressorer och vakuumpumpar. Bland­ningen med syntetiska basoljor och ef­fektiva tillsatser gör att bytesintervaller kan förlängas upp till åtta gånger, jämfört mot den normala livslängden för konventionella kom­pressoroljor. Syntetisk ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 ISO VG 100
  • , ,
  • Läs mer
 • Platshållarbild
×

Kundvagn